طراحی سایت - فروشگاه اینترنتی - ترجمه متن طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ترجمه http://vistan-ir.mihanblog.com 2017-10-19T08:54:59+01:00 text/html 2015-09-25T16:39:43+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان ماژول اخبار http://vistan-ir.mihanblog.com/post/13 <div class="news-text" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 14px; margin: 20px 0px; color: rgb(39, 39, 39); line-height: 25px;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://vistan.ir/Article/443/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1" target="" title="ماژول اخبار">ماژول اخبار</a>&nbsp;که به نوعی برای مدیریت محتوای&nbsp;<a href="http://vistan.ir/WebDesign/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(82, 42, 129); text-decoration: none; transition: 0.5s; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span></span></a>&nbsp;می باشد، این امکان را به &nbsp;مدیران سایت می دهد که با استفاده از آن اطلاعات جدید شرکت یا مجموعه خود را در بستر اینترنت منتشر نمایند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ماژول اخبار</span>&nbsp;دارای امکانات متنوعی می باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم</p><ul dir="rtl" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 20px 10px 5px; color: rgb(24, 24, 24);"><li style="box-sizing: border-box;">امکان ایجاد خبر جدید&nbsp;</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان گروه بندی اخبار</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان درج نام کاربر ثبت کننده</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان فعال وغیر فعال کردن خبر</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان عوض کردن رنگ پس زمینه</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان درج خلاصه اخبار در سایت</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان عوض کردن رنگ و سایز فونت عنوان خبر</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان دادن سطح دسترسی به کابران برای درج خبر</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان اضافه کردن نظرات و پیشنهادات کاربران به متن خبر</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان خاتمه خبر بصورت خودکار خبر بر اساس تاریخ خاتمه</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان دسته بندی &nbsp;اخبار و متصل کردن بخش های هر اخبار به یکدیگر</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان منتشر کردن خبر با انجام تنظیمات<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">ftp&nbsp;</span>به صورت تکی و گروهی</li><li style="box-sizing: border-box;">امکان ایجاد تصویر برای هر خبر که در کنار محتوای خبردر سایت نمایش داده شود</li><li></li></ul></div> text/html 2015-07-20T16:34:37+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان الگوریتم خفاش - Bat Algorithm http://vistan-ir.mihanblog.com/post/11 <p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">یک الگوریتم متاهیوریستیکی جدید بر گرفته از الگوریتم خفاش</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">منبع مقاله :&nbsp;<a href="http://www.vistan.ir" target="" title="ویستان - طراحی سایت - الگوریتم خفاش" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">سایت ویستان</a></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">چکیده</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">در حال حاضر الگوریتم های متا هیوریستیکی مانند&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">PSO</span>(بهینه سازی ذرات گروه) و الگوریتم کرم های شب تاب و جستجوی هارمونی (توازن و هماهنگی ) اکنون روش های قدرتمندی برای حل بسیاری از مشکلات بهینه سازی شده اند.در این مقاله ، ما یک روش متاهیوریستیکی جدید، الگوریتم خفاش را بر اساس روشهای قرارگیری خفاش ها پیشنهاد نموده ایم : روش الگوریتم خفاش که بر گرفته از رفتار پژواک یا انعکاس صدای خفاش ها است . ما همچنین تمایل به ترکیب مزیت های الگوریتم های موجود بدرورن الگوریتم جدید خفاش داریم . بعد از فرمول بندی دقیق و توضیح پیاده سازی آن ، ما الگوریتم پیشنهاد شده را با الگوریتم های موجود مقایسه خواهیم کرد که شامل الگوریتم های کلی (ژنتیک) و بهینه سازی گروه ذرات می باشد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">شبیه سازی ها نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده برتری بیشتری به الگوریتم های دیگر دارد و بررسی های بیشتر همچنین مطرح شده است .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">مقدمه</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;"><a name="_GoBack" style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s; background-color: transparent;"></a>در حال حاضر الگوریتم های متاهیوریستیکی مانند&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">PSO&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;و بادوام نمودنتشیبه ها اکنونبه روش های قدرتمندی برای حل بسیاری از مشکلات دشوار&nbsp; بهینه سازی شده اند.بیشتر الگوریتم های یوریستیکی (اکتشافی) و متاهیوریستیکی(خود اکتشافی) ازرفتار سیستم های بیولوژیکی و یاسیستم های فیزیکی در طبیعت مشتق شده اند. به عنوان مثال&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">PSO</span>&nbsp;بر اساس رفتار گروهی پرندگان و ماهی توسعه داده شده بود در حالیکه بادوام کردن تشابهات بر اساس فرآیند بادوام نمودن فلزات می باشد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">الگوریتم های جدید که اخیرا بدست آمده شامل جستجوی هارمونی و الگوریتم کرم شب تاب می باشد . اولی از مرحله بداهه نوازی که در ساخت یک قطعه موسیقی استفاده می شود ، الهام گرفته و دیگری بر اساس رفتار تابش نور که از کرم شب تاب ساتع می شود ، فرمول بندی شده است.هر کدام از این الگوریتم ها دارای مزایا و معایبی هستند</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">به عنوان مثال آهسته سرد کردن شیبه سازی شده&nbsp; در صورتی می تواند برای یافتن روش مناسب و مطلوب تضمینی باشد که فرایند سرد شدن به اندازه کافی آرام صورت گیرد و به همان نسبت شبیه سازی طولانی باشد (در دراز مدت صورت بگیرد ).با این حال&nbsp; سازگاری های خوب در پارامتر ها&nbsp; بر روی میزان همگرایی روند بهینه سازی ، تاثیر گذار است . سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا این امکان وجود دارد که مزایای اصلی این&nbsp;&nbsp; الگوریتم ها با هم ترکیب شوند و الگوریتم کامل تر و توانمند تری ایجاد شود ؟</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">این مقاله تلاش دارد تا به بررسی این موضوع بپردازد .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">در این مقاله سعی داریم تا یک روش متاهیوریستیک جدید را ارائه دهیم یعنی الگوریتم خفاش که&nbsp; بر گرفته از رفتار پژواک یا انعکاس صدای خفاش ها است . قابلیت اعکاس صدا در خفاش های کوچک بسیار جالب است ، چرا که این خفاش ها می توانند از این طریق طعمه خود را یافته و حتی در تاریکی کامل نوع حشره را تشخیص داده و ان را شکار نماید .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">ما در ابتدا این الگوریتم را با توجه به رفتار ایده ال (طبیعی) خفاش در محیط ساختار بندی می کنیم و سپس نحوه عملکرد این الگوریتم را توضیح می دهیم و بعد آن را با دیگر الگوریتم ها مقایسه می کنیم ، در آخر نیز بر روی برخی از مطالعات دیگر بحث می کنیم .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">٢ . اکولوژی(مکان یابی) خفاش ها</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">١.٢ رفتار خفاش های کوچک</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">خفاش ها جانوران شگفت انگیزی هستند.آنها تنها پستانداران بالداری هستند که از قابلیت انعکاس صدا برخوردارند (توانایی پیشرفته ای در مکان یابی دارند). بر آورد شده که در حدود ۹۹٦ نوع&nbsp; مختلف از آنها وجود دارد که 20 در صد از گونه های پستانداران را شامل&nbsp; می شوند .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">اندازه آنها از یک&nbsp; خفاش کوچک (در حدود ۵/١ تا ٢ گرم ) اغاز شده و تا خفاش های غول پیکر در اندازه ٢ متر و وزن ١ کیلو گرم متغیر می باشد . خفاش های کوچک به طور معمول دارای طول ٢/٢ تا ١١ سانتی متر می باشند .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">بیشتر خفاش ها از توانایی انعکاس صدا برخوردارند و هر کدام بسته به شرایط از درجه خاصی برای انعکاس صدا استفاده می کنند . در میان تمام گونه ها ، خفاش های کوچک نمونه بارزی از آنها هستند که از ویژگی انعکاس صدا در محیط ، طوری استفاده می کنند که اندازه آن با مگابایت&nbsp; هم محاسبه نمی شود&nbsp; بیشتر خفاش های کوچک حشره خوار هستند . این نوع خفاش ها از یک نوع انعکاس صدا به نام سونار برای شناسایی طعمه ، اجتناب(فرار ) از خطر ،&nbsp; و کمین کردن یا خواب در تاریکی استفاده می کنند . این خفاش ها صداهای بلند را تولید می کنند و به انعکاس آن در اطراف گوش می دهند . پالس صدای آنها بسته به شرایط متفاوت است و می تواند با نوع گونه ، و&nbsp; استراتژی شکار نیز در ارتباط باشد . بسیاری از خفاش ها از سیگنال های متناسب و اندازه با آنچه که از جای دیگر دریافت می کنند ، استفاده می کنند . در حالیکه بیشتر اوقات از سیگنال ها با فرکانس ثابت برای انعکاس صدا در محیط استفاده می کنند . پهنای باند سیگنال های آنها متفاوت است و به گونه آنها نیز بستگی دارد و اغلب در صورت استفاده از هارمونی های بیشتر افزایش میابد .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">٢.٢ مکان یابی اصوات</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">اگرچه&nbsp; هر پالس چند هزارم ثانیه به طول می انجامد (تا حدود ۸ الی ١٠ ثانیه )با این حال دارای فرکانس ثابت در حدود ٢۵ تا ١۵٠ کیلوهرتز می باشد . محدوده استاندارد فرکانس ها در گونه های مختلف خفاش ها در حدود ٢۵ الی ١٠٠ کیلو هرتز می باشد ، هر چند برخی از این گونه ها می توانند فرکانس های بالا تری را نیز منتشر کنند مثلا در حدود ١۵٠ کیلوهرتز .</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;">هر انفجار مافوق صوت ممکن است ۵ تا ٢٠ هزارم ثانیه طول بکشد و خفاش های کوچک به طور معمول این انفجار صدا را ١٠ تا ٢٠ بار در هر هزارم ثانیه تکرار می کنند . مثلا در هنگام شکار طعمه میزان پالس آزاد شده می تواند با سرعت حدود ٢٠٠ پالس در ثانیه تا لحظه نزدیکی به شکار طعمه خود این صدا را تولید کنند . بعضی از پیام های همزمان صوتی کوتاه به توانایی فوق العاده ای در قردت پردازش سیگنال خفاش ها اشاره دارند در حقیقت مطالعات زمان اتحاد گوش خفاش را نشان میدهد که به طور معمول حدود ٣٠٠ الی&nbsp; ۴٠٠ میکرو ثانیه می باشد</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25px;"><a href="http://www.vistan.ir" target="" title="ویستان - طراحی سایت - الگوریتم خفاش">ادامه مطلب در سایت ویستان</a></p> text/html 2015-07-10T17:29:48+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان ترجمه متن -Text translation http://vistan-ir.mihanblog.com/post/10 <div class="news-text" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 14px; margin: 20px 0px; color: rgb(39, 39, 39); line-height: 25px;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><u style="box-sizing: border-box;"><a href="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; transition: 0.5s; -webkit-transition: 0.5s; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه متون</span></a></u>&nbsp;از زبان های مختلف به زبان فارسی یک فن و تخصص می باشد و &nbsp;افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند می بایست تجربه کافی را دارا باشند.ازآنجایی که برای ترجمه کردن یک متن به زبان فارسی روان دایره لغات و همچنین آشنابودن کامل با دستور زبان ( گرامر )برای یک مترجم امری لازم و ضروری است<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">,</span>&nbsp;این شرایط محقق نمی شود به جز با ترجمه متن ها مختلف و تکرار فرایند ترجمه برای مرور لغات و اصطلاحات.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">نکته بسیار مهم در ترجمه متن های مختلف دانستن زبان فنی علاوه بر زبان عامیانه برای متن های تخصصی می باشد<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">,</span>چرا که این متن ها بر خلاف متون عمومی دارای دانش خاص خود است<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif !important; font-size: 13px !important;">,&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;ترجمه یک لغت در حالت عامیانه با ترجمه آن در زبان تخصصی بسیار متفاوت می باشد</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مترجمین گروه ویستان با سابقه طولانی در حوزه&nbsp;<u style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; transition: 0.5s; -webkit-transition: 0.5s; background-color: transparent;">ترجمه متن</a></span></u>&nbsp;های مختلف&nbsp; آمادگی خود را برای ارائه خدمات ترجمه و همچنین آموزش و مشاوره&nbsp; برای دانشجویان و همچنین افراد علاقمند به یادگیری زبانهای انگلیسی و آلمانی اعلام می دارد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">حهت سفارش ترجمه برای روی لینک زیر کلیک نمایید</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx" target="" title="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx"></a></p><div></div><p></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx" target="" title="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx"><u style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></u></a><u style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s; background-color: transparent;"><a href="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; transition: 0.5s; -webkit-transition: 0.5s; background-color: transparent;">سفارش ترجمه&nbsp;متن</a></u></p></div> text/html 2015-07-10T17:24:51+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان سفارش ترجمه متن-ترجمه فارسی به انگلیسی-ترجمه انگلیسی به فارسی http://vistan-ir.mihanblog.com/post/8 <span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;">در مطالعات مقالات و منابع Original ، ترجمه انگلیسی به فارسی یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های افراد می باشد . اهمیت این موضوع بسیار زیاد بوده زیرا بیشتر منابع علمی به زبان انگلیسی بوده و ترجمه این متون انگلیسی مستلزم دانش ترجمه متن انگلیسی به فارسی می باشد . از طرفی هم برای انتشار مقالات خود نیازمند تسلط به ترجمه فارسی به انگلیسی بوده تا بتوان آموخته های خود را به اشتراک گذاشت. تمام این مطالب به این اهم اشاره می کند که داشتن دانش ترجمه متون امروزه یک نیاز اساسی است.&nbsp;</span> <div><img src="http://vistan.ir/images/translation.jpg" alt="ترجمه انگلیسی به فارسی-ترجمه فارسی به انگلیسی"></div><div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; height: 56px; border-right-width: 4px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 0, 0); padding: 15px; background-color: rgb(242, 241, 241);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; direction: rtl; font-family: inherit; font-size: 30px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit;">نمونه کار ترجمه : الگوریتم خفاش</h2></div><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: ltr;">Abstract.<br style="box-sizing: border-box;">Metaheuristic algorithms such as particle swarm optimization, firefly algorithm and harmony search are now becoming powerful methods for solving many tough optimization problems. In this paper, we propose a new metaheuristic method, the Bat Algorithm, based on the echolocation behaviour of bats. We also intend to combine the advantages of existing algorithms into the new bat algorithm. After a detailed formulation and explanation of its implementation, we will then compare the proposed algorithm with other existing algorithms, including genetic algorithms and particle swarm optimization. Simulations show that the proposed algorithm seems much superior to other algorithms, and further studies are also discussed.</div><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;">چکیده&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;">در حال حاضر الگوریتم های متا هیوریستیکی مانند PSO(بهینه سازی ذرات گروه) و الگوریتم کرم های شب تاب و جستجوی هارمونی (توازن و هماهنگی ) اکنون روش های قدرتمندی برای حل بسیاری از مشکلات بهینه سازی شده اند.در این مقاله ، ما یک روش متاهیوریستیکی جدید، الگوریتم خفاش را بر اساس روشهای قرارگیری خفاش ها پیشنهاد نموده ایم : روش الگوریتم خفاش که بر گرفته از رفتار پژواک یا انعکاس صدای خفاش ها است . ما همچنین تمایل به ترکیب مزیت های الگوریتم های موجود بدرورن الگوریتم جدید خفاش داریم . بعد از فرمول بندی دقیق و توضیح پیاده سازی آن ، ما الگوریتم پیشنهاد شده را با الگوریتم های موجود مقایسه خواهیم کرد که شامل الگوریتم های کلی (ژنتیک) و بهینه سازی گروه ذرات می باشد. شبیه سازی ها نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده برتری بیشتری به الگوریتم های دیگر دارد و بررسی های بیشتر همچنین مطرح شده است .</span></div><div><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span></div><div><a href="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx" target="" title="http://vistan.ir/Order-Translation.aspx">برای سفارش انجام ترجمه کلیک نمایید</a></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: right;">شماره تماس جهت سفارش و مشاوره رایگان :&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: right;">363 40 70 0930 - واحد فروش&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: right;"><span style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: right;">99 22 870 0936 - واحد فنی</span></div> text/html 2015-05-25T11:52:26+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان طراحی وب سایت http://vistan-ir.mihanblog.com/post/7 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(39, 39, 39); line-height: 25px;"><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 575px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: 14px;"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" target="_blank" title="طراحی وب سایت ویستان"></a></font><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 575px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: 14px;"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" target="_blank" title="طراحی وب سایت ویستان"></a></font><h1 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-weight: 500; margin: 5px 0px; line-height: 1.1;"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" title="طراحی سایت" style="line-height: 1.1; box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; background-color: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">طراحی سایت</font></a></h1><h1 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-weight: 500; margin: 5px 0px; line-height: 1.1;"><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 575px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" target="_blank" title="طراحی وب سایت ویستان"></a></font></div><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="font-size: 36px; box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 575px;"></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: 36px;"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" target="_blank" title="طراحی وب سایت ویستان"></a></font></h1></div><h1 style="font-size: 36px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-weight: 500; margin: 5px 0px; line-height: 1.1;"><span style="font-size: 14px; line-height: 25px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آیا به دنبال راه حلی جدید برای افزایش درآمد خود هستید؟</font></span></h1></div><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 575px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="glyphicon glyphicon-check" style="box-sizing: border-box; position: relative; top: 1px; display: inline-block; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;&nbsp;آیامی دانستید بازاریابی اینترنتی ،کم هزینه و پربازده تر از تبلیغات محیطی می باشد؟<br style="box-sizing: border-box;"><span class="glyphicon glyphicon-check" style="box-sizing: border-box; position: relative; top: 1px; display: inline-block; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;&nbsp;آیا سایت و یا وب سایتی که در حال حاضر دارید ، نیازهای شما را برای کسب درآمد برطرف نکرده است؟<br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 575px;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><img src="http://vistan.ir/images/increase-in-income.jpg" class="img-responsive" alt="طراحی سایت" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(39, 39, 39); font-size: 14px; line-height: 25px;"><div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 1150px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گروه مهندسی ویستان با سالها تجربه در حوزه طراحی وب سایت، طراحی پرتال</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;و فروشگاهای اینترنتی برای شرکتها&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">، سازمان ها ، اشخاص و....بالاترین تجربه</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;و بیشترین تخصص را داراست. گروه طراحی وب سایت ویستان یکی از حرفه ای ترین&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شرکتهای طراحی سایت و بهینه سازی استاندارد انواع وب سایت در ایران می باشد..</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; transition: 0.5s; -webkit-transition: 0.5s; background-color: transparent;">طراحی سایت</a>&nbsp;حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ،&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ،</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;سئو حرفه ای ، طراحی پرتال(پورتال) ،&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طراحی&nbsp;</span><a href="http://vistan.ir/OnlineShopping.aspx" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; transition: 0.5s; -webkit-transition: 0.5s; background-color: transparent;">فروشگاه اینترنتی</a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;،&nbsp;</span><a href="http://vistan.ir/OnlineTest.aspx" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; color: rgb(54, 66, 76); text-decoration: none; transition: 0.5s; -webkit-transition: 0.5s; background-color: transparent;">آزمون ساز آنلاین</a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این گروه با شناخت دقیق از وضعیت بازارفعلی طراحی سایت و با توجه به فضای رقابتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;در زمینه طراحی سایت، آمادگی&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خود را جهت طراحی سایت و طراحی فروشگاه اینترنتی و بهینه سازی سایت شما&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در كوتاهترین زمان . با سرمایه مناسب وبا كیفیت فوق العاده اعلام می دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">طراحی سایت باید از لحاظ گرافیکی و فنی سطح بالایی داشته باشد. گروه ویستان</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;با رعایت آخرین استانداردهای سئو</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;سایت حرفه ای را برای شما طراحی می کند</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;که جایگاه مناسبی برای شما در</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;موتورهای جستجوگر داشته باشد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این گروه با اجرای پروژه های موفق در زمینه طراحی وب سایت، بهینه سازی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;سایت و تبلیغات هدفمند تا به حال&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;رضایت بسیاری از شرکت ها و موسسات را جلب کرده است</span></p><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(18, 118, 142);"><a href="http://vistan.ir/WebDesign.aspx" target="" title="طراحی سایت ویستان">جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید</a></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(18, 118, 142);"><br></div><div style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(18, 118, 142);"><div class="col-lg-1 col-md-1 col-xs-12 col-sm-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 95.828125px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><img src="http://vistan.ir/images/apartment-charge-vistan.png" alt="اطلاعات تماس سایت مدیریت شارژ ساختمان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></div></div><div class="col-lg-3 col-md-3 col-xs-12 col-sm-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 287.5px; color: rgb(39, 39, 39); font-family: BYekan, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;">شماره تماس جهت سفارش و مشاوره رایگان :&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">363 40 70 0930 - واحد فروش&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">99 22 870 0936 - واحد فنی</div></div></div></div></div> text/html 2015-03-08T19:36:32+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان مقاله گرافیک بسته بندی http://vistan-ir.mihanblog.com/post/6 <div style="font-family: BKoodakBold, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; text-align: justify; direction: rtl;"><strong>مقاله گرافیک بسته بندی</strong>&nbsp;<br></div><p dir="RTL" style="font-family: BKoodakBold, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; text-align: justify;">در ارایه کالا، اگر تصمیم به بسته بندی شدن بـه هر شکل گرفته شده باشد در درجه اول طراحی یا مهندسی بسته بندی مطرح می شود. مانند بحث سلامت کالا در سفری که از محل تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده (شامل دوام، سبکی، و چیدمان مناسب در کنار هم برای اشـغــال جــای کمتـر و مخصـوصـاً در بستـه کم حجم تر و ...) دارد.بحث دیگر که مهم تر هم به نظر می رسد،&nbsp;<strong>گرافیک بسته بندی</strong>&nbsp;است؛ به طور کلی و همه جانبه برای تحویل به خریدار. این جا می گویم ”خریدار“ نه مصرف‌کننده. زیرا گفتن ندارد که وقتی از خریدار صحبت می‌کنیم در تئوری جنبه های متعددی را در نظر می گیریم تا مشتری را به نحوی وادار کنیم که کالای مورد نظر را انتخاب کند. پس گرافیک است که سهم کلی و نسبتاً همه جانبه دارد. این تنها زیبایی اولیه یا چاپ تمیز یا جعبه زیبا نیست بلکه کلیتی است شامل طراحی روی بسته بندی در جهت معرفی هر چه جذاب تر. این جذابیت ظاهری از نکات بسیار مهمی است که سرنوشت فروش کالایی را که در سوپر مارکت قرار دارد و تعداد و نـمونه‌های رقبای آن زیاد است، رقم می‌زند.فرض کنید در ردیف خمیر دندانها، مسواک‌ها، شـکـلات و نظایر این ها یا در دپوهای وسایل ساختمانی و منزل، بین انواع قوطی های رنگ، در فـروشـگاه های ابزار و یراق و یا فروشگاه‌ های وسایل آرایشی چنین است که گر چه در جریان حمل بحث بر سر بسته بندی است لیکن در واقع چنان که ملاحظه می کنید بحث مهم تر هنر ”ارایه“ کالا است. به این مثال کوچک توجه کنید:</p><p dir="RTL" style="font-family: BKoodakBold, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; text-align: justify;">تصور کنید در بخش میوه فروشی یک سوپرمارکت کنار دو سه نوع گوجه فرنگی در کناری یک نوع گوجه فرنگی ببینید که همه به شکل مکعب اما به قیمت سایر گوجه فرنگی ها باشد. تردید نکنید که نوبت فروش گوجه فرنگی های دیگر پس از فروش آخرین دانه از این نوع خواهد بود. چرا؟ زیرا غیر عادی و متفاوت با دیگر نمونه های مشابه است و دیگر این که در یک تضاد بصری با آنها است. مصرف کننده پس از خیره شدن به شکل آن فوری به تکه تکه کردن و خرد کردن آنها در آشپزخانه فکر می کند که می‌تواند جالب و لذت بخش باشد! اگر این ها را در توری هایی به رنگ بنفش مثلا در ردیف های سه تایی ارایه کرده باشیم هم رنگ مورد پسند خانم ها را مخصوصاً هماهنگ با رنگ گوجه فرنگی ها برگزیده‌ایم و هم تعداد متعارف مورد مصرف چند وعده در کوتاه مدت را.&nbsp; این کار یعنی روانشناسی در محاسبات کاربردی کالا دیگر حتماً هنر ارایه است نه هنر بسته بندی. اگر این نوع دید و طراحی بدیع در مورد دیگر کالاها با برچسب های (لیبل) جذاب و کاربردی همراه باشد، پس بحث ما به گرافیک بسته‌بندی کشیده شده است.</p><p dir="RTL" style="font-family: BKoodakBold, 'Times New Roman', Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 32px; text-align: justify;"><a href="http://vistan.ir/Article/?ArticleId=149&amp;ArticleTitle=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%DA%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-" target="_blank" title="مقاله گرافیک بسته بندی">دانلود متن کامل مقاله در سایت ویستان</a></p> text/html 2015-03-04T19:55:26+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان فروش آدمک هوشمند ( آدمک گویا ، آدمک مجازی ) http://vistan-ir.mihanblog.com/post/5 <p dir="rtl">آدمک گویا یا آدمک مجازی محصول جدید تبلیغاتی است که به دلیل نوآوری و جذابیت در تکنولوژی ساخت<br> مخاطبان را به سمت خود جلب کرده و اطلاعات میتواند بصورت صوتی و تصویری به مخاطب منتقل شود.</p> آدمک هوشمند ( آدمک گویا ، آدمک مجازی)<br> <img alt="ادمک هوشمند" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQVFhQVFxUXGBYXFRQXFxgYFxQXFhQYFBQYHCggGBolHBQUITEhJSksLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsKywuLDcsLCssK//AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAQIHAAj/xABAEAABAwIEAwUFBwEIAgMBAAABAAIRAwQFEiExQVFxBiJhgZETMqGxwQcjQlJy0fBiFBUkM4KSsuE0s2TC8Rb/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EACMRAAICAwEBAAICAwAAAAAAAAABAhESITEDQSJRE4EjMmH/2gAMAwEAAhEDEQA/AH1KiHcB4jcJBi/YRtUOfQ7lTXu/gd05FWewZI0GUnfiCn9rZmHacNFTeO0RZxa3oGnUyvbBaII8Y5o82skEe79SmNOmw3lQVNiSNemiMfhUCWmW6rXz/J0XLUbKuRD4kN8Tx8FW8ebNQkclb8VtmuEbOVQxFpkZtwI+KJLYvhrZsBoGZ/zP/qog0SNOSPwxk274MEVAeoykIVgBdHeJ2EgjVc76argM1uUkaDjHhxVu7I3bnxSdkfkzBgc8jKHiXZRsdW/FI2UQ07D0J6ovC+7UADiAd+5pEyJ4ws5Oy4qmdTt7ssaIpgNEzDht/SEX/flJjS2HAHLAEHzgJDY4Vbv992eTp3i0HyVms8ItGU3v9nTGQTIcSQd53XNSs6XJ0BWuLWz2ubU4umCzlt5rargNBwzMkHp8inFj2dt302kjV0n3zMHbip6fZh1KXULiq0fkc7M3oNNE4xt6Mpei4yoNtQKhYAXggkZpDhlHB3EeCp2PvNfLTY05QTLtYnZdVxm9fQpE1nGSCGGGxmc0ga5dwueUaLnkxrzK2jrpHSrns+8AkOBI4QldRpaYcCCM0g9N1fats5u4SLtHbS0VBu3Q9CrTslxoqGVS27NzwDTPovFiJtW9yt+j6q0QR06kgQdU5sKj3HLo7rqAkmG0peJ0GqsdOsGiKY8/5utKJsbNa2m0AGTpxUlS8BbuZ/fkljGmCSZJRNGkXTHBXQrArmmq9fs7zuquNxQ0bpqq3d0NSfFUkDYrtXhjsxaHATodj1Ud5ePqaEnLMhomB0CZ22FvqTlaY57DdNm9n2sIzCCNwDx8Ss5UmXFNoq7cMq905DDtiUxtcF2znyH1T6oIUUFYuTLUUjSjSa0Q0QiqQUTGBF0QmkNhNvSTajbabIWzYrJbW8tGi6YQszbF2DdrbN8BzzRdyqCB5PGhXRcDrNqNlj2PaeLXA/Ir5rxKpL55gLfDb19J2ak9zHc2uI+Sh+eSMnpnUK2BTfVWkwXFzgOYAB/6XRaWD0jRa0NAAAg8duK47aY/VbVZVLs7sgBLuOYCVe8J7WwzbyPDoiMPSipyg1RW+2WBmm/x3HIjwXNcbcS7vCCBHLZdN7S4sa78x4aAclUMTtW1R3t+BG4Rn+ysf0V3BXAZpMBNmNB2hI7i2FM5amrXcR8Cl4022kwVhONuy4yrRcWUlPTbCplO5eNnO9SmWGdoa9F4e1wJGwe0OHmCsnBl5ovuF4Fc1W+0ps7g/G5zWN6jMRKYUO0ApMewsFV50zOILBHEAbqn/wD9NUunF1w5ugADWtyt9ApRctPEKHotOyzs7WVxuKZ23aR9UdS7cVQINKmfMhU5tQcx6qQO8Ulrg2kxxj+NOunMJGQM1yhxIcRsdeqlw6s1ggzrxhJmCSArFa2wLc3IJt62X5x3olvAwN1dOYbQq1iNAFjm8CN1ZP7PmgT+H0SnFqQA6BHm60V7RvZS6mEOAJzBxHCCo6tsGUna95w25DxT4hKsTt4lwB72/Vb+bbezknFJCq0br5J3Z250JQljT18lY7Gzc7YH6LsUTmshZTTPDrQnQDyCZ2mAEgOcdDwCt3Z/BwNh5/8AaapFFLv7DKWhwIk/Mpq3sZSpMDspqPInvbJnj9lmr02kbuaI8M2/xV0uLRpaBG2in1fKHE5hd2cCIG7YDdpJ4nwSPE6ZDtY47K5doKrW5aYAz6SQeI18lTr46mVhI1QpqkKDVZubljN3AeaW1sZYNpd02UUVaGjAjKCrH97OPugD4oi3uXuOrltCDIlIutg8TqQrfh72ZBr8FzzCQCfirpY1wGBdvnA55yOM4mIfHL91DTeiu0kis6dJJMdXGEtY9csXouXS32Dw54lwaBTaZM6w0aaJs2sMmhjZVm3q6t/Q3/irZb0Q9jRGuUH1G6cvTFE1sVXVw8Hu6j1W14cvvHUxHDdNrbAHVIFEnM6AOUnnyCr/AG+w6vaubRrhsvaHy0zoCRv1BWKeZomIcaPfHHQpWTpCYYRaGs4tmTBiXAfNB+zn1I9FD1otETXLYL3s9VNbsEy7ZSUMsJ0Y88tvRENuenoFpalmR2XkfkhA1ZPo09DaiGHcwptdhEc0oDgIkpg9xkAcdUUFljwe2pZCaj4fILU9sqncIEHlyKpl43Snr+E/NPsEzspjMDvInkdknGy/KdSHdGQZygacFXO0F2Q4NbvufoE9q3hcIiFXsVoOzl5GhIAPiBsfFEEa+s7WgOnUJBJ4RKy4B3d3lSZfu3/6R6letWfeei6YI45SZvhmGtDuJ6q72Fl926BwSnB7YOdG5ldDtsKLWSeRlvPkuxVFWzFv9ANphpNNh1O3RWSztwxsDzVXdj1XRlNjWgaamToirjGHZO8QDCzl5yei70R4vdNN03YhgD3OnYNkn6Jfi32mW1MEMZUqHyYPUz8kguqrhnqD3S14J8lzq/uPFDgrDLQ9vO1j6znGlRp09Zkkvdr/AFFI78VanvVC0+MwfRewOmXZ4BJkbRPpxU1arlnNI34GdOOVYTdOjWPNiSvh0Oyk97Lmk7TOgS5zoMEQUwva4bWJHulsbHTbgVrWrMDf6uOkyOEeKuPCWRU2d0GdSdB4cyUytqR9DCBtacnMfdGseA4eqZMuXCIb72o18SCtYshoeYZXjqrHa3ndVKtauu6csuYAW8ZGbRS+0VYmrJOsBLWORWOu+88kDTK448NZdH7Hf+sfJXXCMTYG02kOmGtmPD5LndxVIiD+FvyVksqsV6eujgyByIjVT6bBI6b2Vxaxp1BD3B5Ia0EHc6fVVH7enf42iP8A44/9j0Fa3ApvFQ6Bjg4+EGUm+0LHzdvtqjnB1QUXNqZRDQfauLQB+kt9UoKgcaJ/s0wqlcVqzas5WUnPBE6EdFXrcd3/AFO/5K2/Y5Pt7iATNvUGnRVOz9wfqf8A8lMmaRRLkE+SgumQ3zCKG/khMTdDPMKC5cC8Kb91UP8ANl5iRiu7YEgHgExtrg+z5uBhJxM1IsVngrXQ55cZAIA0hO6GGNeQGMe520DUpj2GwN10WNJhrWNc93GOAHiV17DMJpUG5aTA3x4nqU6sHKiiYN2AksqXGmWMtPnr+P8AZCX5a27qsfAbOXwEDRdUhcp7Ws/xdb9Q+QSwCM6dhL7VrGl3ACf2RHZPC23NGuyoJaSOoMbhJ7i+zUWsjXj0Vw+zygRRe47Ofp5CFMYNI29pp8KFj3Z2tateHiWktyvA0IB48ilNjT74Xe69u17S1wBB3B2VG7QdjQ0mrR4bt4R4LfzdaZysg7Ava2s/NxBg+au97fNaxxmdCAuV4TfGm5xHGRr1TV+Puc1zHOAlpymNjI+i7ZeSlUjCMt0SVHZXA+BPxQGJ30iJQzcYbnbMmAGcgdd0vxC6Djt4eiUpVs3SvQbf4i0WLmfi759XfsuZXVZOcUuzmqNnQNPyCrFaqs8rBxosPZq7yNeQW7jR25EcDwU/ae7qtLWukB1MO1bByu2jntugOzw+7P6lL2guXvczO4uhuUTrDQdAPBcsprJnRGP4oQuq5y4uOunmiG0wROXT+aKF7MpzN8whxePB0PHl9FrGSaMmqGdrVl5aRu06cByn+cUU5o9mRs5ru6eu46JJQJ3O8z1U7qh3lWpoHEbWxI02O6O9q7xSClcHmpjeu4ErXJGdCvFHkuBIgxx6oZhW94+SDM6b+eygJXPHg30Oqv1H6W/JH4RcOFalM6uaBP5SdCPBKqrtv0t+SZWBc6pQOpOrR+lmoI6apF/B124Bo1n0Wkw1rCZ45hKq98/VvRWn7QLj212+tlytqNZAn8jA0zy1CqN3Pd6H5qUD4McHxitb06xonKarRTe8bsaSDpynaVmyP3Y6u+agw6DRrtLokMI8crw6FJYn7tv+r/kpmXBbDCUFiZ7h6tRZQWKEBniSPhKiPSp8FzE0wwTmHMJZTTPD3QdBM6LVmCPoT7J7PLaGofxkAdGCPnKvCU9lLL2NpQp8W02z1IkpspXAZ4LmPbFv+Kqf6f8AiunLmnbQf4p/RvyTYIQALqnZWlltaXiJ9TK5eGH+eOy63hdPLRpt5Mb8kIqQWtKw0PRbqOqd0pcIOTYjhWWrUAdAzEgRsDqlN/QLGk5gY8Fa+1LctYn8wVTxWp927X+SuqM240QoqxS+qQ4NnWQJ6qWvWGYgcHFvWAAT80kr1ZJM6yfgtra6JIBMjfzKmd4msKsBxSt95V6fskdR6PxGp363X6hKi5QnoJdLZ2ZH3R/UVDjru+Byaj+yLB/Zwd5c76ILtOAK2gjuhccn+bOuK/xoWZkG63DjI0U5K9TKpNolqyJzXDx6LVtQ8kXKxTVr0JcDFJk8IUgoDl8V4FbZkfyMnBC3EWAOAAgRsgnuRV8dR0PzQTlsuGT6F1OE/lb8kfY1og8WSG66Cd4CW1Tt0b8kTZzqNPNSxoYX9257SXGQPhKBuQ+jUpzo7IHR4O2TKwpNc05jmaTq2QAYPErbFmuqPGQDKGgauBPqeCgcuaFNtU0fJ3OvDiirR4yNA214/wBSmoAskVGtHLSZ6wsXVKCwDiOAjihlQPVawbwPklV3cZyDEAaBbXlw4ktEwND4/wDS19jlHiSnFCm7NaasvYu39pd27edRvzkqt0wug/ZBY+1xClyptdUPkIHxIVN6M0fRbBovcV4Fak6hZ3pASLnHbYRdO/S35Lo6qWI4Z7bEO97jGMc/lpMD4fBWCIsNwsstHthpq1m5jm/CPwiOfHqrBgd46pTl7MrmnKeRgbjwSG2x9lSo9oBnMQwjiBtHxT1tYUWtDgTJJcfyzrryChTeTTRCtsYucoqp0cvO1Eg6brXNof5wUyuyyjdtWasfz0VExp33NXmB9Qr9230t3njTcCOhXKcUxEuYRoc4g+XJbeTChRUr6TPP02QgrkOB4T5x4Ka3uQDDgNdBO3mjX3NA5c9JuhAkEj/9WrYJUxBd1JNQ8z9UASibkiakbZtOmYwgy5QNlz7IXAa0AuPeBMGMuh4eK07bVGtfTeCDmEGDwiUnwmzc9zQDHdaQT4yNAT4KHtBmDg10aEjQRtHiea53BOdnRm/4zIdI0XmlK2PI2KOoPkIlGhQlYTKyxyjBWGlSWT5l7Mosy9mQSCYiCHAEQQDp5oNWC7ose5prFwflAJ/eFJT7PU3e65x/1LoswxYmbSzEDMBo3fom1hg2cF4LXjYa6SOaJGBU2mSTIEbjlCLoWzWiGHTkNlLY1E0w3CX0w6QO8Zyj3R0Ur6DSCS0TqNuWmiJw6S4fpOknmEtvsUDQabILyXSeDe8fUpFcBcQc1hYAwkiSADsebkI++gEkHMR/AFvRbr4nUk7nqVBcHaeOY69TCYk38AWvmdPNT3FMNiPn4LTLA24D4qa8Gg6/RO9ia0QtXY/sMsQP7RXcQ2clJvMx33R6hccpLu32Rin/AGOnAl5c/MdN837AJen+pMenTTUytJ1IHxWXv7wWtcu9mfZxmjSdpUVd+oncR68VjehoYKvdqLkNii2Q+uQHEbhg0J+nmnda4a1pc4wGiSfALn9vcVLqs5w09u7Izm2k2c7m8tNOpW12JLY3wm1DW1LimyI+7p6ScrXQ53UlO7uxzgPGjoBniD48x4JFiz61Ouylbh0BjAAPdA1GvBOOz5rZXmuQTmgeWhSy+UXLzpZZd+EFBrqTu6e5uROk8QBwkrW1xZrn1WnQhw+LQiMYIBEbndVe2sC+rUJkNLvXQa+Kl7JSCO2v/j1Hf0/UQuR4laZ570ak7c11TGaDW0nNaO6Wlp7x1PA/BcwrO74aZmCfgr8xUIm4a01C0v23MaARJJ+SmbgAJzklzBBjYwDt0TCqQZaGCJBdwJjUAkbhB3NeuQWsIb0OngFpbCiq1z7/ACzfUoUou493qUISkA/wi7LDpGjGgT5kH4pZilVziM0T3tRx11K2Zclp34AeQCGuqkx5qfpo5LCl0hWzakbLSFhOrIToMp3fNTMqjmlpK8CpcEWpjJ1b+FY9oEE2qR4qUXQ5KMSsizuvW5gHESef7oum4HaPJQ1bmORHz6LSqXENjuy7TnsrIDsg5fBB0a33z6Y6jyaJnkmFCk4NJdw56aePJVDE7+aryzY8eekeiS2NuhhfYk6kzuGM4LZ4xxgpVZ8/FbXDZo0+p06rFu2AE+EPpHVqVBvI6bLRzzsQZA48kbfDRo5/TVBvPe33Ea9T+yYGHEweExopHudxXqhJHDyKIoU8zhPL+SkP/gNRK6X9k2MezrOok6Plzf1AQR5j5LnNejleW+IjzVp7O2FWlWbUIjLJBnjGip7RC0z6Lw68kAfzxWbtoAkfyVUcCxcOh3PccjxCsdG7DpHwXM0yiv8AbDHIpspNmSQ586aNM5Z8Uz7Nlrabruo0U2lsNEe7TGvxKW9o7ihrTIzug7fhPCSobbtIa0WwayHNyQOQESrT0WoOiwWPa6hUnRzSJiR70bARxKY0KuSnLhB1c4cidY+IC57bWjrerSNWWtDw4zrOXi1Pb3tLScQBmDSdXFFhLzrgZVLqjjPFaVbnJtwXqlcMAMgykWIYqGS4xt6IogV9ssTyUahzQSCGt5k6fuuYWuMljmip3miRP4h58QjO0ONuuqpcfcbowfMqt3RW0VQrLT7Qd5weHB2oI4CPdPioocA2NfntwS7DHfcgcyUdRrhwAG4GonlxbzQ2UlYBXuyN2AHkQFsILA8BmpgyBARV9RY4ak5hzEfFLXjK1rIGusz81N2UlT2S3NnmAGnUbbJLUpET4Kx0DlAgCOqCurNzpiPVCsTS+CNwUZamjsNf/T6qJ2HP8PVUQLitmOhS1qJaYI1URYmIw866LCwQsIAvFqIhxEu58B0CxiDh3CdGh4JPTlzKIpVRSotdXGV0e6NS4/0gJDf3LqsudoB7rRsOvMrM0J8QxN1bTan+X83i79kjux947y+SYUQoKjO+4+P0TQmSvpQxnIbnqo6anvHf4dvUIaj7vkmBm6uBnBnQAjz4KBjxI19RPEqMM5bdCtmsnb6oJCX1G8wegywiLEQWuMga94nQoAUHaGNETb1y089NnAkeQSfBpjGnSFS5pgEGYJjw1V0aFWuzlPPU9oQAA0gQI3Ks7fAj1CQwzD7s0y0jYkAjqYlWi9xU06RcDDjoPNVGm2S0GPeHHxRl8xz4ZIhsnUxpzSewMNueZnqohRg5mOgzPiFE+zcNlC2vl0Mz8kVXDVTT6PK+MOqsDKwzZdnEQR5hK69YDQbKMPLtG5j12RTMP4E6lNIJT+IY2eJE0BmPu6emyo3bHF3F3sxoCJPj4dFaqNIaiDAMkeKpPbJoNbf8IVR6YsT03DLvBgnw6KGsAFFc6ABQNOhVEjexP3bfNR1d1PMMZzgfEKCskWEjE87DSrd4EbzB8yt/b91rMugiHTOk6apPVXsMrubIBkcjtohiT2PqtAbgwfh5hCVQQCHADTf9lLRqseI913GSY8isvt2PBaSWkcdYSLoVh0DXitX1NoPlKIurYtEZgR9PApbl8VRmZuxLp4KKpSgNM+9J04QY1RNB/AxC9Ut9ARsSd/ogAEha5UVWGqgQA6q1HPdneZd8AOQCxWb3fMLLAtqg0UFEVIKB7u87qjmsAQFQd50c0Aya9/8AHZ5Iam6W5RvCLux9xT8lGbcuDTmAgDTjromBmhSqbsA0AHqo6tZpLfaHUFwOXhppspHWpYM3tCYMZRudViregx93EOB23HFSBrQotdmFPM5wgt3iOMouj7Y6ta0kxvGzdPmvNb7QBzHCjEiOJ6wtGWztfvYifgYjzQJjrCHghxnv6ZxwB5BMg5JcIuGkOgZdRMnfTdMhXb+YeqYxlhzvvG9VZTTaYzakbKp4bUBqDvDjx8FZLS5bGrhPVJiD4nUqp3T++79RVlqXjYPeGx4+CqDqwPEb804gWHAmgscf6vombzASTA6wyOEjfmmXtxsSPVDEzaq4QY4rn3ayPbAzuCI8tCrrVq7wZ81Ru0r2e1GZsnMNvyjcJoYhuNuiGGxRdeHEhsxyjx0+CFcIEKhDiqe6zy+SjrLN0P8ALHiPkoK1cSVNFEFf6LXDtypKkEGeSjwzcpsldCHGCm9higMNqQD+b90qqhQOQVY3xYVc4yMzNga8DqhK9q4GXU9+X80XrDEnsIAMjkU5N22q0gHKdJB4dEDVCWlbCPcBjnusxT2jbhBRdsNXdfqpK1sHb6HwSQmheaVL8o+K1NGly+akq2zm77c/3CiVUIlYF65flbz1hbNWl62WiOagZoy5gnMIk78FC4d53UqJ1Encqak3UqqFZJff5DPL5JZTcN9dFYGX1FrGteCYA4Sp6N7SqnLSZLyDEtgDxJUtj6LcOtiBmj3ue8cEZVlokgQEL/cVf8w/3Ie4tX03ZXukwDAMx1S/sDQ6mVs0LSVsHJiJQpA5DgqRpTEF0DqmNGsEqpCToJ6Jjb2VR2zD5ggKWAS+qIQtKwLhmJAb6uPQJjRwYxLyGj+rT0G5RtO3pNHdl7o07pIlCZSQBZ5WjRp6vP0CKrUW/wBQnWWmR8VPRe2D7VuV3DKDJ8lJTtieYaDOvARuTzRYqFdSycfdf/uJaUI6iWGHDX1+KsLso/y3Ux4ky5HmiHCSAdJ0Grj9FUWBWqNAlpfk7o3MAQtCxh4N9ArXToBxEtcNIAPux4hAXPZzix/qrsBBUYOQS6+tA9sAAHgR9U7r4TVaYiTyG6V3AIJB3G4QDKtUzNJB0OyLwwblFX9uH67OGx/dQYe0hsHeSpYLpM8Iaoi3BQV6UhCGQ0HQ4FT1qugLefmhaDcrwHKe5p5eh0CZIwsXtPdLspOx4JgcPP5/gq9VG3QI7DsWLO6+S34jopSLGRw8n8fwUdTCWzoD5HRHAtc3M05m8xuPAqB1Vw00KG6HVilh8FO069ENSqmYRtmwF2vj8kiUAOEvPVbU6WrupVpwrCaTmB5b3i46yV0B3YWyGGmv7M+09mXZszt83JGaG0cm/umkQJB/3Jdc1xb1CKAjTvE667wE2urFmaIMfqP7qZzANABp4BKx0If79rzuP9qHr1S5xc7Uncppiru5Gmp5BJimiHZtKyCtF4FMRKCpGqEKRpSAPw+89k4PmOE77qy2mNtI1EeI1+CqBGiHzFp7pIRQ06Oh0a4JJble4890RSu5MEZepHyXPbS/eTBjrsfgpLi9dm8xqZn5pUXZe7pjXuMhpI04yPCQpabwGwCTp1hV61xap32yD3XGSNZjTUIezvnzoSPVICzUqhB/ywY48UZRqOJmI6pPY4m8uymCOca/BNLq4LGFwiRzTQg41g0S8gJfiOLNYJccg4cXu6DgleI3bmUPbCC8mJdqGzxaOao2IXT31DmcTO54nzViHuK9p3OllLujw1cf1O+gQlJ5yjMIPFYw23a0SBqealqlMQLUKhD4KkqIeogAlauElR2ztwpxuVIwB9OaoUldpgA8HAr1X/N8kU/YJiBaqgKJqDVQlCBklncvpuGU778j1CcNvKTtXhwdxA28kiZuPNESih2f/9k=" style="height:188px; width:268px"> text/html 2015-03-04T19:31:53+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان فروش هرم هوشمند ، هرم مجازی http://vistan-ir.mihanblog.com/post/3 <strong>فروش هرم هوشمند ( هرم سه بعدی ، هرم مجازی ، 3D holographic )</strong> <br> <p dir="rtl" style="text-align:justify"><span style="background-color:rgb(24, 97, 133); color:rgb(255, 255, 255); font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">هرم هوشمند یک راه جدید جذاب برای ترکیب اشیاء دنیای واقعی با تصاویر دیجیتال است. که اجازه می دهد تا تصاویر و انیمیشن ها در داخل هرم شناور باشند. که این تصاویر را می توان با تصویر اشیاء واقعی جذاب تر کرد. هرم هوشمند ایده آل برای علامت های تجاری و ارائه محصولات جدید در راه به مشتریان است همچنین مناسب برای موزه ها که در آنها شی ارائه می شود.</span><br> <span style="background-color:rgb(24, 97, 133); color:rgb(255, 255, 255); font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">هرم هوشمند یک ساختار هرمی شکل است که در کیوسک بخصوص قرار می گیرد و اشیاء داخل این هرم بصورت 3 بعدی به گردش در می آیند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify"><br><span style="background-color:rgb(24, 97, 133); color:rgb(255, 255, 255); font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"></span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify">برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمای محصول و سفارش خرید به سایت زیر مراجعه نمایید</p><p dir="rtl" style="text-align:justify"><a href="http://www.vistan.ir/article/?articleId=337&amp;articleTitle=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4++%D9%87%D8%B1%D9%85+%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%28+%D9%87%D8%B1%D9%85+%D8%B3%D9%87+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C+%D8%8C+%D9%87%D8%B1%D9%85+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2..." target="_blank" title="گروه فنی مهندسی ویستان">www.vistan.ir</a><br><span style="background-color:rgb(24, 97, 133); color:rgb(255, 255, 255); font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"></span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify"><br></p><p dir="rtl">جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی</p> <p dir="rtl">فقط<span style="color:#800080">&nbsp;وایبر </span>09386429732 - 09368702299</p><p dir="rtl"><img alt="هرم هوشمند" src="http://www.mahanadv.com/images/heram/01.jpg" style="float:left; height:426px; width:656px"></p> text/html 2015-03-04T19:02:17+01:00 vistan-ir.mihanblog.com ویستان ویستان گروه فنی مهندسی ویستان http://vistan-ir.mihanblog.com/post/1 گروه ویستان فعالیت خود را از <b>پروژه دانشجویی</b> آغاز نمود که با انجام تعداد بیشماری <b>مقاله</b> ، <i>تحقیق</i> ، <i>پروژه های مختلف دانشجویی</i> حوزه خود را گسترش داده تا جایی که وارد حوزه <b>آموزشی</b> و <b>دوره های آموزشی</b> گردید و امکان <b>ثبت رایگان آکهی تدریس خصوصی</b> را فراهم نمود. هدف ویستان <i>جذب نیروی مختلف در تمامی رشته ها</i> و ایجاد بستر کسب و کار برای این قشر می باشد.<br><br><br><hr><br><br>خدمات ویستان شامل موارد زیر می باشد:<br> <div align="center"><ul style="width:80%;text-align:right;"><li><h1 style="padding:0;margin:0;"><a href="http://www.vistan.ir/article/list_article.aspx" title="لیست تحقیقات و مقالات و دانلود رایگان">مقاله و تحقیق</a></h1></li><li><a href="http://www.vistan.ir/eduction/" title="دوره های آموزشی در تمامی رشته ها">دوره های آموزشی در تمامی رشته ها</a></li><li><h1 style="padding:0;margin:0;"><a href="http://www.vistan.ir/employee/register_teaching.aspx" title="آگهی تدریس خصوصی">تدریس خصوصی</a></h1></li><li><h1 style="padding:0;margin:0;"><a href="http://www.vistan.ir/project_way/register_request.aspx" title="انجام پروژه در تمامی رشته ها">انجام پروژه دانشجویی</a></h1></li><li><a href="http://www.vistan.ir/other_page/project_more.aspx" title="لسیت پروژه ها و کسب درآمد">کسب و کار از طریق مشاوره پروژه دانشجویی</a></li></ul></div><br>برای مشاهده سایت بر روی لینک زیر کلیک کنید:<br><a href="http://www.vistan.ir" target="_blank" title="گروه فنی مهندسی ویستان">www.vistan.ir</a><br>